หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > รางวัลและเกียรติคุณ
ปี รางวัลและเกียรติคุณ
2557 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 สำหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” และ “Best Regional Airline in Asia” จาก Skytrax
2556 • BFS Ground และ BFS Cargoได้รับรางวัล “ผู้ให้บริการในท่าอากาศยานยอดเยี่ยมแห่งปี 2556” (2013 Frost & Sullivan Thailand Aviation Support Services Provider of the Year) จากงานประกาศรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมในประเทศไทย ประจำปี 2556 (2013 Frost and Sullivan’s Thailand Excellence Awards) ที่จัดขึ้นโดยบริษัท Frost and Sullivan ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัย

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 สำหรับรางวัล “Asia’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The World Airline Awards จาก Skytrax
2555 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 4 สำหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The World Airline Awards จาก Skytrax
2554 - 2555 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 3 สำหรับรางวัล “Asia’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The World Airline Awards จาก Skytrax
2553 - 2556 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 3 สำหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The World Airline Awards จาก Skytrax
2549 - 2550 และ 2552 - 2556 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของสายการบินที่ดีที่สุดด้านการให้บริการบนเครื่องบิน จากผลการสำรวจทั่วโลกของนิตยสาร Smart Travel Asia Best in Travel Poll ซึ่งเป็นนิตยสารอิสระออนไลน์สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำที่มีผู้อ่านมากกว่าหนึ่งล้านคน
2549 - 2556 สนามบินสมุยได้รับการจัดให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของสนามบินที่ดีที่สุด (Top 10 Airports) จากผลการสำรวจทั่วโลกของนิตยสาร Smart Travel Asia
2549 - 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “South East Asia Best Regional Airline” จาก Skytrax
2549 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “All-round Service Excellence for a Regional Airline” จาก Skytrax
2547 - 2548 และ 2550 - 2552 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Asia Best Regional Airline” จาก Skytrax ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยการขนส่งทางอากาศชั้นนำ