หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
เลือกปี
02 ก.พ. 2559 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เพิ่มเติม
29 ม.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป เพิ่มเติม
19 ม.ค. 2559 ชี้แจงข่าว เพิ่มเติม
12 ม.ค. 2559 แจ้งการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ (เพิ่มเติมข้อมูล) เพิ่มเติม
29 ธ.ค. 2558 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เพิ่มเติม
24 ธ.ค. 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) เพิ่มเติม
24 ธ.ค. 2558 แจ้งเรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มเติม
22 ธ.ค. 2558 แจ้งการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ เพิ่มเติม
17 ธ.ค. 2558 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพิ่มเติม
02 ธ.ค. 2558 แจ้งไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ กรณี FAA ลดระดับ กพท. เป็น Category 2 เพิ่มเติม