หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลการเงิน > สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2560
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ไตรมาส 2/2559 เทียบไตรมาส 2/2560 ดาวน์โหลด
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ไตรมาส 1/2559 เทียบไตรมาส 1/2560 ดาวน์โหลด

สถิติการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2559
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ไตรมาส 3/2558 เทียบไตรมาส 3/2559 ดาวน์โหลด
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ไตรมาส 2/2558 เทียบไตรมาส 2/2559 ดาวน์โหลด
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ไตรมาส 1/2558 เทียบไตรมาส 1/2559 ดาวน์โหลด

สถิติการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2558
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2557 เทียบปี 2558 ดาวน์โหลด
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ไตรมาส 3/2557 เทียบไตรมาส 3/2558 ดาวน์โหลด
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ไตรมาส 2/2557 เทียบไตรมาส 2/2558 ดาวน์โหลด
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2556, ประจำปี 2557 และไตรมาสที่ 1/2558 ดาวน์โหลด