หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ธุรกิจของเรา > ประวัติความเป็นมา

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้ก่อตั้ง ธุรกิจสายการบินขึ้น ในปี 2511 โดยจัดตั้งเป็นแผนกการบินของ บริษัท กรุงเทพสหกล จำกัด ซึ่ง นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นเจ้าของ หลังจากนั้นในปี 2527 จึงได้ก่อตั้ง บริษัท สหกลแอร์ จำกัด ขึ้น เพื่อรับโอนกิจการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแผนการบินจากบริษัท กรุงเทพสหกล จำกัด และในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินแบบประจำอย่างเป็นทางการ ภายใต้ ชื่อปัจจุบันคือ “สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส” นับตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา และในปี 2532 บริษัทฯ ได้สร้างสนามบินแห่งแรกที่เกาะสมุย ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นของ การพัฒนาเกาะสมุย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มตำเนินงานในสนามบินสมุย และได้รับอนุญาตให้ทำการบินในเส้นทางการบินแรกคือ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย พร้อมกับได้รับรหัสการบินจาก IATA คือ รหัสการบิน “PG” ต่อมาในปี 2537 จึงได้เข้าร่วมในสำนักหักบัญชีอง IATA (IATA Clearing House) และได้เริ่มนำเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72 จำนวน 2 ลำ มาใช้ในฝูงบิน

ในปี 2541 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการในสนามบินแห่งที่สอง คือ สนามบินสุโขทัย และในปี 2543 ได้เริ่มการบินด้วยเครื่องไอพ่น ซึ่งมีความรวดเร็วและมีจำนวนที่นั่งมากขึ้น เพื่อเพิ่มความจุผู้โดยสารและลดความถี่ของเที่ยวบินลง โดยนำเครื่องบินแบบโบอิ้ง 717-200 ลำแรกมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ และลดความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-สมุยลง พร้อมกันนี้บริษัทฯ เริ่มดำเนินงานในส่วนของโรงซ่อมอากาศยานที่สนามบินดอนเมืองและเข้าเป็นสมาชิกของ IATA Billing and Settlement Plan (“BSP”) ซึ่งทำให้บริษัทฯ เพิ่มฐานการขาย และยังสามารถรับชำระราคาบัตรโดยสารที่จำหน่ายผ่านตู้แทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับอนุญาตจาก IATA ผ่านระบบชำระเงินของธนาคารที่บริหารจัดการโดย IATA ได้ จนกระทั่งในปี 2545 จึงได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญของ IATA ซึ่งหมายถึงการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยในการบินพาณิชย์สากลนานาชาติภายใต้ IATA Operational Safety Audit (“IOSA”) และการมีสิทธิออกเสียงเรื่องอัตราค่าโดยสาร และในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจการสนามบินแห่งที่สามคือ สนามบินตราด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว จำนวน 2,100,000,000 บาท

พัฒนาการที่สำคัญและรางวัลเกียรติคุณ


ปี พัฒนาการที่สำคัญ
2564

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด (SKYTRAX World Airline Awards) ประจำปี 2564

2563

• บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2020 (Airline & Aviation) จากสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (World HRD Congress)

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด (SKYTRAX World Airline Awards) ประจำปี 2563

2562

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 5 ของสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุดในโลกจาก “โอเอจี เอวิเอชั่น เวิลด์ไวด์” (OAG Aviation Worldwide)

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นสายการบินตรงต่อเวลาที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันดับที่ 2 ประจำปี 2562 จาก โอเอจี

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย รางวัลทราเวลเลอร์ส ช้อยส์ แอร์ไลน์ อวอร์ดส ประจำปี 2562 จากทริปแอดไวเซอร์

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี 2561 (Super brands Thailand 2018) จาก ซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทย

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด (SKYTRAX World Airline Awards) ประจำปี 2562

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลท็อปเท็นสายการบินที่มีการบริการบนเครื่องที่ดีที่สุดในโลก (Top Ten Best in Cabin Service - Worldwide) จากการจัดอันดับแบบสำรวจความคิดเห็น สุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจำปี 2562 โดย สมาร์ท แทรเวล เอเชีย

2561

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลจาก สมาร์ท แทรเวล เอเชีย (Smart Travel Asia) จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลท็อปเท็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก (Top Ten Airline Overall – Worldwide) และรางวัลท็อปเท็นสายการบินที่มีการบริการบนเครื่องที่ดีที่สุดใน โลก (Top Ten Best in Cabin Service – Worldwide)

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากทริปแอดไวเซอร์ จำนวน 2 รางวัล คือสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย และสายการบินที่มีที่นั่งชั้นประหยัดยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2561 จำนวน 2 รางวัล คือสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลจาก ทีทีจี ทราเวล อวอร์ด คือ สายการบินบูทีคยอดเยี่ยมประจำปี 2561

• บริษัทฯ ได้รับรับรางวัลจากงาน Thailand’s Smart Awards 2561 คือรางวัลองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารงาน และจัดการธุรกิจยอดเยี่ยม

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 5 ของสายการบินตรงต่อเวลาที่สุดในโลก และได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 2 ของสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากโอเอจี เอวิเอชั่น เวิลด์ไวด์ (OAG Aviation Worldwide)

2560

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลกและรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชีย จากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2560 (SKYTRAX World Airline Awards 2017)

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลสาย การบินบูธีคที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่ดีที่สุดของเอเชียแปซิฟิก จาก แอร์ ทรานสปอร์ต อวอร์ด 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย นิตยสารทรานสปอร์ตนิวส์ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งในประเทศอังกฤษ ผู้ชนะรางวัลนี้ได้รับคัดเลือกจากคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ รวมทั้งจากผลสำรวจความพึงพอใจของ สมาชิกในเว็ปไซต์ทรานสปอร์ตนิวส์ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการขนส่ง สำหรับแอร์ ทรานสปอร์ต อวอร์ด ในปีนี้ ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานและมีผลการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจำปี 2560 โดย สมาร์ท แทรเวล เอเชีย ได้แก่ รางวัลท็อปเท็นสายการบินที่ดี ที่สุดในโลก (Top Ten Airline Overall – Worldwide) รางวัลท็อปไฟว์สายการบินที่มีการบริการบนเครื่องที่ดีที่สุด โลก (Top Five Best in Cabin Service – Worldwide) และ รางวัลท็อปเท็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก (สนามบินสมุย) (Top Ten Airport Worldwide) ได้รับถึง 3 รางวัลจากสมาร์ททราเวลเอเชียในปีนี้ซึ่งรางวัล จัดทำโดย SmartTravelAsia.com เว็บไซต์ และนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของเอเชีย ที่ทำาการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกว่าหลายล้านคนทั่วโลก ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการ บินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมประจำปี 2560 จากการประกาศรางวัล ทีทีจี ทราเวล อวอร์ดส์ ครั้งที่ 28 รางวัลทีทีจี ทราเวล อวอร์ดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลและองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความ โดดเด่นในประเภทต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

2559 • บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 สำหรับ รางวัล “World’s Best Regional Airline” และ“Best Regional Airline in Asia” จาก Skytrax

• บริษัทฯ ได้ถูกจัดลำดับให้เป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดของโลก (Top Ten Airline Overall- Worldwide) และอันดับที่ 4 สายการบินที่มีการบริการบนเครื่องยอดเยี่ยมของโลก (Best in Cabin Service – Worldwide) จากสมาร์ททราเวลเอเชีย ดอท คอม (SmartTravelAsia.com) เว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย ที่มีการทำสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกว่าหลายล้านคนทั่วโลกในหัวข้อ “สุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจำปี 2559” (Best in Travel 2016) ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
2558 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยอดเยี่ยมประจำปี 2558 (Asia Pacific Regional Airline of the Year) จาก CAPA (Center for Asia Pacific Aviation) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สายการบินที่ประสบความสำเร็จ และถือว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบินที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกได้อย่างดี

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 สำหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” และ “Best Regional Airline in Asia” จาก Skytrax

• บริษัทฯ ได้ถูกจัดลำดับให้เป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดของโลก (Top Ten Airline – Worldwide) และอันดับที่ 5 สายการบินที่มีการบริการบนเครื่องยอดเยี่ยมของโลก (Best in Cabin Service - Worldwide) จากสมาร์ททราเวลเอเชีย ดอท คอม (SmartTravelAsia.com) เว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย ที่มีการทำสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกว่าหลายล้านคนทั่วโลกในหัวข้อ “สุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจำปี 2558 (Best in Travel 2015)”

• บริษัทฯ ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 สายการบินที่มีผลการดำเนินการที่ดีที่สุดในโลกโดยอยู่ที่อันดับที่ 24 ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสารแอร์ไฟแนนซ์ เจอนัล (Airfimance Journal) ของประเทศอังกฤษ
2557 • ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเครื่องบิน สำหรับเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 ใหม่จำนวน 9 ลำ กำหนดส่งมอบเครื่องบิน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อนำเข้าเครื่องบินทั้งหมดไว้แล้ว โดยในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินลำแรกเข้าประจำฝูงบินของบริษัทฯ

• บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ในหมวดธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 สำหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” และ “Best Regional Airline in Asia” จาก Skytrax
2556 • เป็นปีที่ธุรกิจสายการบินก่อตั้งมาครบรอบ 45 ปี

• บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,250,000,000 บาท เป็น 2,100,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 850,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น เสนอขายต่อพนักงานและกรรมการหุ้นละ 10 บาท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปอีกจำนวนไม่เกิน 520,000,000 หุ้น รวมทั้งอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 สำหรับรางวัล “Asia’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The World Airline Awards จาก Skytrax

• BFS Ground และ BFS Cargo ได้รับรางวัล “ผู้ให้บริการในท่าอากาศยานยอดเยี่ยมแห่งปี 2556” (2013 Frost & Sullivan Thailand Aviation Support Services Provider of the Year) ที่จัดขึ้นโดย Frost and Sullivan ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัย
2555 • บริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนและทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบิน หรือกิจการที่หยุดดำเนินการ หรือมีผลการดำเนินงานขาดทุนออกไปรวมทั้งที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในธุรกิจสายการบิน และธุรกิจสนามบิน เป็นต้น

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 4 สำหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The World Airline Awards จาก Skytrax
2551 • บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการที่นั่งชั้นธุรกิจในเที่ยวบินของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ “Blue Ribbon”

• บริษัทฯ ดำเนินการขยายขนาดทางวิ่งของสนามบินสมุยเสร็จสิ้น เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินไอพ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
2550 • บริษัทฯ ได้ขยายขนาดของฝูงบิน โดยเริ่มนำเครื่องบินรุ่นแอร์บัส เอ319 จำนวน 6 ลำ มาใช้ในการให้บริการเที่ยวบิน เพื่อ เพิ่มจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร ทำให้สามารถขนส่งผู้โดยสารต่อเที่ยวได้ในปริมาณมากขึ้นในเส้นทางการบินไปยังสนามบินส มุยซึ่งเป็นเส้นทางการบินที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ มากที่สุด

• บริษัทฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริษัทฯ ใช้ตราครุฑ
2549 • บริษัทฯ ได้สร้างและเปิดใช้ครัวการบินที่สนามบินสมุยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้สนามบิน สมุยเป็นฐานการบินออกไป ยังเส้นทางต่างๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต ฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโรงครัวที่มีมาตรฐานสูงและให้บริการผู้โดยสาร ในเที่ยวบินของบริษัทฯ ได้เอง โดยไม่ต้องซื้อจากโรงแรมในเกาะสมุย

• บริษัทฯ ได้ให้กองทุนรวมเช่าทรัพย์สินต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการสนามบินสมุยเป็นระยะเวลา 30 ปีภายใต้สัญญา เช่าระยะยาวลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าช่วงและสัญญาให้บริการกับกองทุนรวม ในวัน เดียวกันกับที่มีการทำสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อนำสนามบินสมุยกลับมาดำเนินกิจการต่อ โดยสัญญาเช่าช่วงมีอายุคราวละ 3 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิขอต่อสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวออกไปได้อีก 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน สัญญาเช่าช่วง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงครั้งที่สองไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ในกองทุนรวมซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจการสนามบินแห่งที่สาม คือสนามบินตราด
2547 • บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000

• บริษัทฯ ได้ขยายขนาดของฝูงบิน โดยเพิ่มเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ320 จำนวน 2 ลำ ทำให้บริษัทฯ สามารถเปิดเส้นทาง การบินระหว่างประเทศได้มากขึ้น และมีต้นทุนต่อที่นั่งต่ำลง สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ดีขึ้น และสามารถขยาย เส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ เช่น ย่างกุ้งในประเทศเมียนมาร์
2546 • บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้รับสัมปทานจาก ทอท. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับคลังสินค้า บริการภาคพื้นดิน และ บริการครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ