หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เอกสารเผยแพร่ > ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

  2565 2564 2563
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ประจำปี 2564
รายงานประจำปี ประจำปี 2563 ประจำปี 2562
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563 ประจำปี 2562
งบการเงิน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
การประชุมนักวิเคราะห์
Q1
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
ดาวน์โหลดทั้งหมด

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.