หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อบริษัท : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ "BA")
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจสายการบินและกิจการสนามบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว รวมมูลค่า 2,100,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนบริษัท0107556000183
  • เว็บไซต์www.bangkokair.com
  • โทรศัพท์(66) 2 265 5678
  • โทรสาร(66) 2 265 5775