หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลการเงิน > คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565
• ไตรมาสที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564
ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 3/2564 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562
ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 3/2562 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 2/2562 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 1/2562 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561
ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 3/2561 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 2/2561 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 1/2561 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560
ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 3/2560 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 2/2560 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 1/2560 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559
ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 1/2559 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558
ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 3/2558 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 1/2558 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557
ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 3/2557 ดาวน์โหลด
• ไตรมาสที่ 2/2557 ดาวน์โหลด